Voorbeelden

Casus: vrouwelijke manager. Deze vrouw functioneert prima in haar functie. Wat zij als vervelend ervaart is dat ze soms in het contact met haar meerdere getriggerd wordt waardoor ze niet op de volwassen manier kan reageren die ze gewend is te doen. In deze casus heb ik de Brugmethode ingezet. De coachy komt erachter dat de huidige situatie leek op wat zij als kind heeft ervaren. Op dat moment was er geen volwassene die haar kon geven wat ze nodig had. Door haar innerlijke kind nu wel te geven wat het nodig heeft, vindt er herstel plaats en weet ze in het hier en nu als volwassene de regie in handen te nemen. Voor haar wordt duidelijk hoe ze wil reageren op haar meerdere en hoe ze dit in de praktijk kan toepassen.

Casus: man, eind dertig. Het contact met zijn ouders kost met regelmaat energie. D.m.v. de Bodydrumrelease komt hij erachter hoe hij de regie krijgt over zijn gevoel en hoe hij op een voor hem plezierige manier met zijn ouders om wil gaan. 

Casus: vrouw, eind dertig. Deze coachy wil weten welk beroep haar het meest gelukkig maakt. D.m.v. NLP ervaart ze haar ideale beroep. Ze ervaart ook haar blokkades en welke hulpbronnen ze hierbij kan inzetten. Ze werkt nu aan het vervullen van haar droom en aan het omgaan met onzekerheid die met regelmaat de kop opsteekt.

Casus: vrouw, midden twintig. Zij wil graag minder bang zijn voor het falen van het behalen van haar droom. In een aantal sessies hebben we gewerkt met technieken als: visualisatie, levenswiel, Brugmethode en visualisatie authentiek kind. Deze coachy komt erachter wat ze kan doen als ze getriggerd raakt en hoe ze in verbinding kan zijn met haar authentieke zelf.

Casus: man, midden dertig. Deze coachy is een succesvolle zakenman. De werkzaamheden in zijn bedrijf nemen veel van zijn tijd. Graag wil hij als hij thuis is, volledige aandacht aan zijn gezin schenken. Hoe kan hij balans ervaren tussen privé en werk? Door middel van visualisatie en NLP is er inzicht gekomen in hoe hij werk en privé kan scheiden. 

 


Wil jij ook GRIP op jouw levensgeluk? Meld je aan!