Voor wie is GRIP LifeCoaching geschikt?

Je kunt bij GRIP praktijk voor LifeCoaching terecht voor Loopbaancoaching, emotiemanagement, conflicthantering en stressreductie. De focus ligt op het helpen vergroten van jouw levensgeluk op het vlak van ZINgeving, jeZELF en ZAKEN. De basis van deze coaching is LifeCoaching. Bij LifeCoaching gaat het om WAT JE ECHT WILT. We gaan een laag dieper dan het inzetten van de ratio als hulpmiddel. Als je het met nadenken alleen kon oplossen zou je geen behoefte hebben aan coaching. We betrekken daarom ook je rechterhersenhelft zodat je makkelijker achter antwoorden en oplossingen komt die passen bij je diepste wensen, bij wie jij echt bent. Door contact te maken met je onderbewuste kun je grip krijgen op wat je gestrest maakt. Krijg je grip op je emoties en reacties. Grip op moeilijkheden op je werk of moeilijkheden in contact met anderen. Bij GRIP praktijk voor LifeCoaching ga je verder dan het maken van testen of het in kaart brengen van je talenten en capaciteiten. LifeCoaching is effectief en diepgaand.

Kortom; LifeCoaching helpt je te werken aan een duidelijk LifeDesign. Het helpt je balans te krijgen tussen werk en privé en grip te krijgen op je emoties en/of stressbronnen.
GRIP LifeCoaching is geen therapie.  We maken de verbinding tussen vroeger en nu zonder te graven in het verleden. We gaan uit van jouw mogelijkheden i.p.v jouw problemen.


Methoden

  • Transactionele Analyse
  • Voice Dialogue
  • Visualisatie
  • NLP (Neurolinguïstisch programmeren)
  • Bodydrumrelease
  • Outdoor LifeCoaching
  • Brugmethode kind-volwassene
  • Omgaan met overlevingsmechanismen

Dit is een greep uit de methoden van GRIP praktijk voor LifeCoaching.


Voorbeelden

Casus: vrouwelijke manager. Deze vrouw functioneert prima in haar functie. Wat zij als vervelend ervaart is dat ze soms in het contact met haar meerdere getriggerd wordt waardoor ze niet op de volwassen manier kan reageren die ze gewend is te doen. In deze casus heb ik de Brugmethode ingezet. De coachy komt erachter dat de huidige situatie leek op wat zij als kind heeft ervaren. Op dat moment was er geen volwassene die haar kon geven wat ze nodig had. Door haar innerlijke kind nu wel te geven wat het nodig heeft, vindt er herstel plaats en weet ze in het hier en nu als volwassene de regie in handen te nemen. Voor haar wordt duidelijk hoe ze wil reageren op haar meerdere en hoe ze dit in de praktijk kan toepassen.

Casus: man, eind dertig. Het contact met zijn ouders kost met regelmaat energie. D.m.v. de Bodydrumrelease komt hij erachter hoe hij de regie krijgt over zijn gevoel en hoe hij op een voor hem plezierige manier met zijn ouders om wil gaan.

Casus: vrouw, eind dertig. Deze coachy wil weten welk beroep haar het meest gelukkig maakt. D.m.v. NLP ervaart ze haar ideale beroep. Ze ervaart ook haar blokkades en welke hulpbronnen ze hierbij kan inzetten. Ze werkt nu aan het vervullen van haar droom en aan het omgaan met onzekerheid die met regelmaat de kop opsteekt.

Casus: vrouw, midden twintig. Zij wil graag minder bang zijn voor het falen van het behalen van haar droom. In een aantal sessies hebben we gewerkt met technieken als: visualisatie, levenswiel, Brugmethode en visualisatie authentiek kind. Deze coachy komt erachter wat ze kan doen als ze getriggerd raakt en hoe ze in verbinding kan zijn met haar authentieke zelf.

Casus: man, midden dertig. Deze coachy is een succesvolle zakenman. De werkzaamheden in zijn bedrijf nemen veel van zijn tijd. Graag wil hij als hij thuis is, volledige aandacht aan zijn gezin schenken. Hoe kan hij balans ervaren tussen privé en werk? Door middel van visualisatie en NLP is er inzicht gekomen in hoe hij werk en privé kan scheiden.


 

Tarieven

Coaching particulier tarief:          € 105,- per sessie (incl BTW)

Coaching zakelijk tarief:               € 125,- per sessie (excl BTW)

Een sessie duurt 1,5 uur

De coaching die ik aanbied is diepgaand en effectief

Vergoeding

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Jongeren, studenten en minima
Ik vind het belangrijk dat ook diegenen die het niet zo breed hebben, van coaching gebruik kunnen maken. In beperkte mate bied ik jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Informeer gerust naar de mogelijkheden.


Wil jij ook meer GRIP op jouw levensgeluk en weten wat je ECHT wilt? Meld je aan!